Αρχική

Tο Κέντρο Ιπποθεραπείας Ρόδου «Θεραππεύειν» δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2017 και εδρεύει στον Ιππικό Όμιλο «Κάδμος».

Σκοπός του Κέντρου είναι  η εφαρμογή θεραπειών υποβοηθούμενων από άλογα, κατά τις οποίες το άλογο δεν χρησιμοποιείται ως αντικείμενο. Ενδεικτικώς, οι υποβοηθούμενες από ίππους θεραπείες είναι: Η ιπποθεραπεία και η θεραπευτική Ιππασία, η οποία ασκείται από ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές, η εκπαιδευτική θεραπευτική ιππασία/γυμνιππευτική, η οποία ασκείται από ψυχολόγους, παιδαγωγούς, δασκάλους ειδικής αγωγής και η ψυχοθεραπεία υποβοηθούμενη από ίππους ασκούμενη από επαγγελματίες ψυχικής υγείας εκπαιδευμένους προς τούτο.

Η Θεραπευτική Ιππασία απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους που εμφανίζουν κινητικές, αισθητηριακές και νοητικές δυσκολίες καθώς επίσης υποστηρίζει σημαντικά, άτομα με ψυχολογικά, ψυχιατρικά προβλήματα και αναπηρίες.

Αποτελεί μια εντελώς ξεχωριστή δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης, η οποία δε φιλοδοξεί να αντικαταστήσει την κλασική ειδική αγωγή, φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχοθεραπεία ακόμα και τη λογοθεραπεία, αλλά να τις συμπληρώσει αποτελεσματικά.

Στη Θεραπευτική Ιππασία τα άλογα χρησιμοποιούνται ως ειδικά μέσα για τη συναισθηματική ανάπτυξη και  τη μάθηση. Η διαδικασία δεν περιορίζεται μόνο στην ίππευση του αλόγου, αλλά χρησιμοποιεί τη φροντίδα του αλόγου και τη σχέση που αναπτύσσεται μέσα από αυτή, σαν ένα τρόπο για να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη, σεβασμός και υπευθυνότητα.

Καθώς οι ενδιαφερόμενοι μαθαίνουν να χειρίζονται ένα άλογο και να διαχειρίζονται τα ένστικτά του, αυθόρμητα εσωτερικεύουν τη διαδικασία. Έτσι, μαθαίνουν να διαχειρίζονται και να διοχετεύουν τα δικά τους ένστικτα.

Όλα τα παραπάνω, είναι μηνύματα και μαθήματα ζωής που δέχεται το άτομο μέσα από την παρατήρηση, την ενασχόλησή του και την ένταξή του στην μικρή κοινωνία των αλόγων.