Οφέλη

Τα οφέλη της θεραπευτικής ιππασίας :

 

 Ψυχολογικά

 • Ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας και της υπομονής
 • Ανάπτυξη του αυτοελέγχου, του αυτοσεβασμού και της υπευθυνότητας
 • Ελάττωση της εσωστρέφειας
 • Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης του εκπαιδευόμενου
 • Ξεπέρασμα διαφόρων φοβιών
 • Αυτογνωσία
 • Κινητοποίηση
 • Βελτίωση της γενικής αίσθησης ευημερίας μέσα από την άσκηση στον καθαρό αέρα και στην ύπαιθρο

 

Κοινωνικά

 • Επικοινωνία (μη λεκτική και λεκτική)
 • Ανάπτυξη της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικοποίησης
 • Καλλιέργεια του σεβασμού και της αγάπης προς τα ζώα
 • Δημιουργία σχέσης μεταξύ θεραπευτή και εκπαιδευόμενου
 • Κοινωνική αλληλεπίδραση (πχ.: α) τριαδική αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευόμενου, αλόγου και θεραπευτή, β) αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευόμενου και άλλων αναβατών, αλόγων, μελών του προσωπικού του ομίλου και επισκεπτών)
 • Εμπλουτισμός εμπειριών
 • Διασκέδαση

 

Σωματικά

 • Μείωση της σπαστικότητας και την ομαλοποίηση του μυικού τόνου
 • Βελτίωση του ελέγχου της κεφαλής, του κορμού και της λεκάνης
 • Προώθηση της σωστής στάσης του σώματος
 • Βελτίωση της ισορροπίας
 • Προώθηση και βελτίωση της βάδισης
 • Αύξηση του εύρους κινήσεων των αρθρώσεων
 • Αναχαίτιση των παθολογικών προτύπων κίνησης και στην προώθηση των φυσιολογικών
 • Βελτίωση του συντονισμού των κινήσεων, γρηγορότερα αντανακλαστικά
 • Ανάπτυξη του αισθητικοκινητικού και οπτικοκινητικού συστήματος (αισθητηριακή ολοκλήρωση)
 • Βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και της αντοχής
 • Ανάπτυξη της συμμετρίας του σώματος
 • Ενδυνάμωση των μυών

 

Εκπαιδευτικά

 • Βελτίωση της ικανότητας ανάγνωσης
 • Ενίσχυση μαθηματικών
 • Διαδοχικότητα, μίμηση και σχεδιασμός κίνησης
 • Βελτίωση του συντονισμού ματιού – χεριού
 • Διαφοροποίηση των σημαντικών από τα ασήμαντα ερεθίσματα
 • Οπτική αντίληψη, αντίληψη χώρου, προσανατολισμός, οπτική διαδοχική μνήμη
 • Βελτίωση της προσοχής (μείωση της απόσπασης)