Υποψήφιοι ασθενείς

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας:

Μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε από δύο ετών και πάνω. Δεν μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά κάτω των δύο ετών, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το δομικό και νευρολογικό τους σύστημα κι έτσι δεν μπορούν να οργανώσουν τις πληροφορίες που προέρχονται από το άλογο και την κίνησή του. Επίσης, τα οστά του κρανίου δεν έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη σκληρότητα, το παιδί δεν έχει αποκτήσει έλεγχο της κεφαλής και η σπονδυλική στήλη είναι μαλακή. Ανώτατο όριο ηλικίας δεν υπάρχει αλλά πρέπει να αξιολογούνται τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει το κάθε άτομο. Στις δραστηριότητες εδάφους δεν υπάρχουν περιορισμοί αρκεί να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Τέλος, χρήζει επισήμανσης το ότι το βάρος του αναβάτη-θεραπευόμενου δεν πρέπει να ξεπερνά αυτό που έχει την ικανότητα να σηκώσει το άλογο-θεραπευτής.