Ορισμοί

Τις τελευταίες δεκαετίες η Θεραπευτική Ιππασία εξελίχθηκε πάρα πολύ και αναπτύχθηκαν επιμέρους κλάδοι. Οι κλάδοι της Θεραπευτικής  Ιππασίας είναι η Ιπποθεραπεία, η Θεραπευτική  Ιππασία, το Άθλημα για άτομα με αναπηρίες, και η Ψυχοθεραπεία με άλογο. Ειδικότερα:

  • Η Ιπποθεραπεία: Αυτή η θεραπευτική μορφή δεν είναι ενεργητική ιππασία αλλά η παθητική προσαρμογή του ενδιαφερόμενου στο ρυθμό και την κίνηση του αλόγου. Το βάδισμα του αλόγου κινεί τη λεκάνη του ανθρώπου, όπως ακριβώς θα κινούνταν αν εκείνος περπατούσε. Περιλαμβάνει χειρισμούς επάνω στο άλογο που γίνονται από εξειδικευμένο φυσιοθεραπευτή. Έχει ως στόχο την αντιμετώπιση νευρομυϊκών και μυοσκελετικών δυσλειτουργιών καθώς και τη βελτίωση της άρθρωσης των λέξεων και της αύξησης γνωστικών ικανοτήτων. Οι επαγγελματίες που μπορούν να ασκήσουν την ιπποθεραπεία είναι φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές καθώς και γιατροί που έχουν εκπαιδευτεί στην ιπποθεραπεία. Κατά τη συνεδρία το άλογο καθοδηγείται από τον οδηγό του αλόγου.

 

  • Η Θεραπευτική Ιππασίαείναι μια εναλλακτική, ολιστική, θεραπευτική προσέγγιση για άτομα με ποικίλες αναπηρίες ή/και διαταραχές. Εφαρμόζεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες ως ατομική  ή ομαδική μορφή και περιλαμβάνει ασκήσεις για τη βελτίωση των μαθησιακών, σωματικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων. Το άλογο είτε καθοδηγείται από τον οδηγό του, είτε ιππεύεται αυτόνομα από τον ασκούμενο.

 

  • Άθλημα για άτομα με αναπηρίες: αυτός ο κλάδος δεν εστιάζει στην θεραπεία αλλά δίνει την ευκαιρία για άσκηση στο άθλημα από τους ενδιαφερόμενους. Η ιππασία για άτομα με αναπηρίες ορίζεται ως μια μορφή άθλησης για την αυτοδιαχείριση του ελεύθερου χρόνου και την κοινωνική ένταξη του ατόμου. Ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και των απαιτούμενων αθλητικών συμπεριφορών. Οι ανάπηροι αθλητές ιππεύουν αυτόνομα το άλογο.

 

  • Η Ψυχοθεραπεία με άλογο στηρίζεται στην ψυχαναλυτική δυναμική για την αντιμετώπιση κυρίως των ψυχώσεων, των καταθλίψεων και του ιδρυματισμού και των χρόνιων εξαρτήσεων. Η ψυχοθεραπεία με το άλογο στόχο έχει να αναπτύξει στον ψυχικά πάσχοντα, δεξιότητες που η ψυχική νόσος έχει αναστείλει. Έτσι ο ωφελούμενος αποκτά κινητικές, νοητικές και κοινωνικές δεξιότητες.